Nieuwe leden

De procedure voor aspirant leden is als volgt:

Belangstellenden kunnen zonder kosten 3 keer een repetitie bijwonen;

Het aspirant lid kan in deze 3 weken aangeven lid te willen worden;

Er volgt een stemtest, afgenomen door de dirigent;

Plaatsing in het koor geschiedt op basis van de stemsoort;

 In verband met de balans is er mogelijk een stop binnen een bepaalde stemgroep;
De belangstellende kan op een wachtlijst worden geplaatst;

Voor de samenstelling van het koor wordt een minimum leeftijd van 45 jaar gehanteerd;

Bij een ledenaantal van 50 dames wordt een ledenstop (wachtlijst) ingesteld.

Gedurende de schoolvakanties van de Alphense basisscholen zijn er geen repetities.

 © Copyright by Vrouwenkoor Intermezzo  2018 - All Rights Reserved 

AI Website Generator